การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 38  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การพัฒนาตัวตรวจวัดไอระเหยเบนซีนด้วยวัสดุนาโนไฮบริดของท่อนาโนคาร์บอนและพอลิเมอร์ชัยศักดิ์ อิสโร; วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์; ธนัฏฐา ชอบศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การวัดความหนาของฟิล์มบางนาโนด้วยเทคนิคเอกซเรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงานนิรันดร์ วิทิตอนันต์; วิรุฬห์ พรมมากุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การศึกษาการอบแห้งชั้นบางพริกไทยด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อนณรงค์ อึ้งกิมบ้วน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริรัตน์ ตอพล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2557การศึกษาการอบแห้งชั้นบางพริกไทยโดยใช้ไอน้ำร้อนยอดยิ่งและอากาศร้อนณรงค์ อึ้งกิมบ้วน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรอุมา หนูทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2554การศึกษาอิทธิพลของโครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอนที่แสดงผลต่อการตรวจวัดแก๊ส NO-; วรวุฒิ เมืองรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์.
2560การสร้างเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจนด้วยการกระจายตัวของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟีนชัยศักดิ์ อิสโร; เสาวลักษณ์ อินแพง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การสร้างและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์บนนิกเกิลออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีโซล-เจลธนัสถา รัตนะ; อรรถพล เชยศุภเกตุ; กุมาริกา วานิชชัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การอบแห้งขมิ้นชันด้วยเครื่องอบแห้งด้วยลมร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรดณรงค์ อึ้งกิมบ้วน; ณัฐพล กระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การเคลือบสวยงามของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ซึ่งเตรียมด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รุ่งทิวา อู่สุวรรณ, และอื่นๆ
2560การเตรียมตัวตรวจวัดแก๊ส NO2 โดยใช้ท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นเจือด้วยโบรอนและไนไตรเจนเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา; ชัยศักดิ์ อิสโร; อางค์สุภา เนียมแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; จงรัก บ่อทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไททาเนตที่เคลือบด้วยวิธีแอคตีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; สุรสิงห์ ไชยคุณ; จินดาวรรณ ธรรมปรีชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรด์ ซึ่งเคลือบด้วยวิธีแอลดีฟ ดีซี แมกนีตรอน โคสบัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สิทธิวัฒน์ อุ่นจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์.
2564การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมไนไตรด์โครงสร้างนาโนที่เคลือบด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงจากเป้าสารเคลือบแบบอัลลอยนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อดิศร บูรณวงศ์; สุวรรณี พัดศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน โคสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; สุพัตรา แก้ววงษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยเทคนิค รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง-; กรรณิการ์ วรรณทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2556การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ด้วยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อารีรัตน์ สมหวังสกุล, และอื่นๆ
2555การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟโคสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; หนึ่งฤทัย แก้วไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2559การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมโครเมียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อำพล ฑีฆบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์โครงสร้างนาโนสำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยการฉายแสงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อดิศร บูรณวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดลลักษณ์ มานพ,2521, และอื่นๆ