การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ปูม้า -- การเลี้ยง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนาอาหารเม็ดสาเร็จรูปเพื่อเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus) โดยพิจารณาจากขนาดและระดับโปรตีนบุญรัตน์ ประทุมชาติ; สกนธ์ แสงประดับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus) เชิงพาณิชย์ในบ่อดิน-; มนัส คงศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2552การใช้เทคนิคทางเอนไซม์ย่อยอาหารในหลอดทดลองเพื่อพัฒนาสูตรอาหารปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากระยะวัยอ่อนถึงตัวเต็มวัย-; ภาณุ แช่มชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2547ผลของความเค็มน้ำ ชนิดอาหาร และสิ่งหลบซ่อนต่อการพัฒนาการ การเจริญเติบโต และการอดตายของการอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus linnaeus)บุญรัตน์ ประทุมชาติ; อโนชา กิริยากิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2547ผลของความเค็มน้ำ ชนิดอาหาร และสิ่งหลบซ่อนต่อการพัฒนาการ การเจริญเติบโต และการอดตายของการอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus linnaeus)-; อโนชา กิริยากิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์