การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ดินตะกอน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การกระจายและการสะสมตัวของโลหะหนัก แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี ในดินตะกอนจากแหล่งน้ำในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองสุวรรณา ภาณุตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การติดตามการสะสมของโลหะหนักในฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย (ปีที่ 1)ฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2561การปรับปรุงคุณสมบัติดินตะกอนทะเลด้วยการใช้จีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยแคลเซียมสูงสยาม ยิ้มศิริ; กนกเนตร ขึ้นนกคุ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงคุณสมบัติของดินตะกอนทะเลด้วยจีโอโพลีเมอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุงานทางสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564การสะสมของคาร์บอนอินทรีย์ในหญ้าทะเลและดินตะกอน เกาะกูด จังหวัดตราดจริยาวดี สุริยพันธุ์; สุธาวี แท่นนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การสะสมและการแพร่กระจายของโลหะหนักบางชนิดในน้ำ ดินตะกอน และพืชป่าชายเลนในชุมชนบ้านแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และศักยภาพของพืชป่าชายเลนในการเป็นดัชนีชี้วัดทางชีวภาพตรวจวัดมลพิษจากโลหะหนักฉลวย มุสิกะ; แววตา ทองระอา; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; อภิวิชญ์ นวลแก้ว, และอื่นๆ
2558ความหลากชนิดและฤทธิ์ต้านการเจริญจุลินทรีย์ก่อโรคฉวยโอกาสของแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกจากดินตะกอนป่าชายเลนในเขตจังหวัดจันทบุรีสุดสายชล หอมทอง; ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์