การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง จุลชีววิทยาทางอาหาร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การแพร่กระจายของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในซูชิสุดสายชล หอมทอง; จิราพร ตันวุฒิบัณฑิต; ณัฐชนาภัทธ ดังก้อง; อำไพ บุตรงาม; บุณฑริกา นิลโนรี, และอื่นๆ
2550คุณภาพทางจุลชีววิทยาของนมผงและเนยแข็งสุดสายชล หอมทอง; กานดา มากหมื่นไวย์; ยุพยงค์ บุญทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551สถานการณ์การปนเปื้อนและการพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารทะเลแห้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ตรวจจุลินทรีย์และการรับรองมาตรฐานสินค้าอาหารทะเลแห้งบัญญัติ สุขศรีงาม; กาญจนา หริ่มเพ็ง; นิสา ไกรรักษ์; ปริยา นุพาสันต์; พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล, และอื่นๆ