การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง คอนกรีตเสริมเหล็ก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 22  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การซ่อมแซมข้อต่อคาน-เสาคอนกรีตเสริมเหล็กของเสาต้นริมที่ก่อสร้างในประเทศไทยเมื่อรับแรงแผ่นดินไหวด้วยแผ่นไฟเบอร์ใยแก้วอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การประเมินกำลังรับแรงดัดและความเหนียวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหล็กเสริมเกิดสนิมอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557การประเมินกำลังรับแรงดัดและความเหนียวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหล็กเสริมเกิดสนิมอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557การประเมินเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกเสริมกำลังด้วยแผ่นไฟเบอร์ลามิเนตด้วยแบบจำลองไฟไนอิเลเมนต์ประเภทแสดงรายละเอียดอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556การป้องกันการกัดกร่อนของคอนกรีตเสริมเหล็กในสิ่งแวดล้อมทะเลและในสารละลายซัลเฟตโดยใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์วิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2553การพัฒนาคอนกรีตที่คงทนสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่เผชิญกับการทำลายของคลอไรด์ทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การศึกษาการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตเพื่อทํานายอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปีที่ 1)ทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2553การศึกษาปริมาณคลอไรด์วิกฤติในคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินที่แช่ในสภาวะแวดล้อมทะเลวิเชียร ชาลี; กฤษดา ประสพชัยชนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2547การศึกษาพฤติกรรมการยึดเกาะของคอนกรีตที่ถูกเสริมด้วยแผ่นไฟเบอร์พลาสติกเสริมกำลังอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550การศึกษาพฤติกรรมของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมสตีลไฟเบอร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทวีชัย สำราญวานิช; สราวุฒิ อินทรบ; กิติศักดิ์ ใจตรง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การเคลื่อนที่เป้าหมายที่จุดยอดของโครงข้อแข็งปราศจากความเหนียวอมรชัย ใจยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การแพร่ของคลอไรด์และความสามารถเก็บกักคลอไรด์ของซีเมนต์เพสต์ ผสมเถ้าลอย ผงหินปูน สารขยายตัวและเส้นใยทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559กำลังและความคงทนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเส้นใยเหล็กภายใต้ การทำลายของเกลือคลอไรด์ทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556ความคงทนของคอนกรีตเสริมเหล็กภายหลังซ่อมแซมและเผชิญกับการทำลายของเกลือคลอไรด์ทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์และการเกิดสนิมของเหล็กเสริมใน คอนกรีตผสมเถ้าลอยและผงหินปูนที่เผชิญสิ่งแวดล้อมทะเลทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560ความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กและผง หินปูนทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560ค่าคลอไรด์วิกฤตของคอนกรีตที่ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดและผงหินปูนทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558ผลของการเกิดสนิมในเหล็กเสริมต่อพฤติกรรมการรับแรงของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ก่อสร้างบริเวณชายฝั่งทะเลอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557พฤติกรรมการรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ เหล็กข้ออ้อย ลวดเหล็กกล้า และลวดเหล็กกล้าตีเกลียว โดยวิธีการวิเคราะห์ไฟไนต์อิเลเมนต์ประเภทแสดงรายละเอียดอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557พฤติกรรมคาน-เสา-แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็กของเสาต้นริมที่ก่อสร้างในประเทศไทยภายใต้แรงแผ่นดินไหวอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์