การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความหลากหลายของชนิดพันธุ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556ความหลากชนิดของหอยน้ำจืดในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; รุจิรา จำปาปน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในแม่น้ำเวฬุ จ.จันทบุรีรัชดา ไชยเจริญ; เบญจวรรณ ชิวปรีชา; จันทิมา ปิยะพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลิงทะเลลูกบอล (Phyllophorella kohkutiensis) ในน่านน้ำไทยทรรศิน ปณิธานะรักษ์
2563ชนิดและการแพร่กระจายของหอยทากบกบนเกาะภูเก็ตและเกาะใกล้เคียงภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ; สายสนิท พงศ์สุวรรณ; พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์