การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความคิดและการคิด -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; สุพัตรา ตาดม่วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคตะวันออกโดยบูรณาการในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สมโภชน์ อเนกสุข; สุรีพร อนุศาสนนันท์; พรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์