การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การประเมินผลงาน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) กับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบราชการและเอกชนสุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2566การประเมินภาระงานของคณาจารย์เพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากิติศักดิ์ เทียนทองศิริ
2560การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้พงศ์เทพ จิระโร; สมศักดิ์ ลิลา; พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์