การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การปนเปื้อนของจุลินทรีย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การปนเปื้อนของ Cryptosporidium sp. ที่ก่อให้เกิดโรคท้องร่วงในหอยนางรมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยสุพรรณี ลีโทชวลิต; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; นารีรัตน์ ฤทธิรุตน์; วีลยา แก่นจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2548ความหลากหลายและการจัดจำแนกทรอสโทคิทริดส์ที่คัดแยกจากใบไม้ที่ร่วงหล่นบริเวณป่าชายเลน บ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด-; ศุภพิชญ์ บุญแต่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2564คุณภาพทางกายภาพและจุลชีววิทยาของขนมไทยในตลาดหนองมนจังหวัดชลบุรีมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร; อภิญญา บุญเขียน; กุลวรา พูลผล; ภิษณี วิจันทึก
2545คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำหวานในภาชนะพลาสติกรูปการ์ตูนในตลาดหนองมนและตลาดชลบุรีพรเพ็ญ อติรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551สถานการณ์การปนเปื้อนและการพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารทะเลแห้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ตรวจจุลินทรีย์และการรับรองมาตรฐานสินค้าอาหารทะเลแห้งบัญญัติ สุขศรีงาม; กาญจนา หริ่มเพ็ง; นิสา ไกรรักษ์; ปริยา นุพาสันต์; พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล, และอื่นๆ