การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การทำงาน -- การวางแผน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การบริหารผลการปฏิบัติงาน : ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภัทรภร วรกุลรัตนา, และอื่นๆ
2564การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวในการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงท่าทางการทำงานของพนักงานบรรจุม้วนสายไฟในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งปวีณา มีประดิษฐ์; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ศรีนวล ตุ้มมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559การประยุกต์ใช้แนวความคิดแบบลีนมาปรับปรุงกระบวนการทำงานของแผนกบัญชี กรณีศึกษาของ บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด จังหวัดชลบุรียอดยิ่ง ธนทวี; วรธิดา รัตนโค้น; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2563การลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของแผนกสนับสนุนฝ่ายขายโดยใช้แนวคิดไคเซ็นไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; สุรัชดา สกุลสุทธิโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์