การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การทำคลอด

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การคลอดธรรมชาติ : การดูแลอย่างมีมุษยธรรมพิริยา ศุภศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2565การสร้างแม่พิมพ์แผลผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องกิตติ กรุงไกรเพชร
2560ประสิทธิผลของเครื่องมือป้องกันทารกพลัดหล่นในการฝึกหัดทำคลอดปกติสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์และพยาบาลกิตติ กรุงไกรเพชร; มัณฑนา รังสิโยภาส; นิสากร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์, และอื่นๆ
2550ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดโดยสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้หญิงต่อผลลัพธ์การคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก-; อาทิตยา เพิ่มสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
2548ผลของการใช้โปรแกรมการเตรียมคลอด ต่อความรู้เกี่ยวกับการคลอดพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดและความพึงพอใจต่อการใช้บริการคลอดของมารดาครรภ์แรกรัชนันต์ ถิรรดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการคลอดอย่างต่อเนื่องต่อความกลัวการคลอดและผลลัพธ์ของการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรกตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; สุดารักษ์ ประสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ลูกบอลต่อความเจ็บปวดและระยะเวลาปากมดลูกเปิดเร็วในผู้คลอดครรภ์แรกวรรณทนา ศุภสีมานนท์; ศิริวรรณ แสงอินทร์; ละมัย วงศาสนธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552รูปแบบการให้บริการการคลอดธรรมชาติ ณ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; รัชนีวรรณ รอส; มีนะ สพสมัย; ประทวน สำเภาแก้ว; พูลศรี กสิโอฬาร, และอื่นๆ
2560เครื่องมือป้องกันทารกพลัดหล่นในการฝึกหัดทำคลอดปกติสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์และพยาบาลกิตติ กรุงไกรเพชร; มัณฑนา รังสิโยภาส; นิสากร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์