การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง กระดูกสันหลัง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การประกอบคืนสภาพจากภาพกระดูกสันหลังสองมิติเป็นภาพสามมิติเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยทางคลินิกและการคำนวณมวลกระดูกแบบอัตโนมัติสุวรรณา รัศมีขวัญ; กฤษณะ ชินสาร; ภูสิต กุลเกษม; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; จรรยา อ้นปันส์, และอื่นๆ
2561การแบ่งส่วนข้อกระดูกสันหลังจากภาพถ่าย DXA โดยการประยุกต์ใช้ External forceอัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; สุวรรณา รัศมีขวัญ; จักรพงษ์ บุญใหญ่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; ศรีสรลักษ์ สุมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; นงนุช ล่วงพ้น; พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต; ประเสริฐ โศภน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์