การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ภาพลักษณ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550ภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ในทัศนะของประชาชนในจังหวัดชลบุรีพัจนา เจริญศรี; สุดาภรณ์ เมธีกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในมุมมองของประชาชน :กรณีศึกษา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสกุล อ้นมา; สถาพร ไปเหนือ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560ภาพลักษณ์ของโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มศรีราชา 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ประยูร อิ่มสวาสดิ์; สิรภัทร อยู่ปุย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ภาพลักษณ์สตรีที่ปรากฎในสุภาษิตเกาหลีสุนทรี ลาภรุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์