การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อาภา หวังสุขไพศาล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2538การทดลองใช้การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาทางการพยาบาลผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; อาภา หวังสุขไพศาล; ภรณี พวงแก้ว, และอื่นๆ
2563ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในนักศึกษาพยาบาลฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล; อาภา หวังสุขไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของการใช้กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาลต่อจำนวนวันนอนของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเนื้องอกสมองอาภา หวังสุขไพศาล; นุจรี ไชยมงคล; นวลฉวี หวังดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของกิจกรรมการพยาบาลโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจต่อพฤติกรรมร่วมรู้สึกของพยาบาลอาภา หวังสุขไพศาล; นุจรี ไชยมงคล; ธิดา แต่งประกอบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์