การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อลงกรณ์ พุดหอม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556ความชุกชุมและการกระจายของแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดกลางบริเวณอ่าวไทยตอนในถนอมศักดิ์ บุญภักดี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมถวิล จริตควร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อลงกรณ์ พุดหอม, และอื่นๆ
2564ความชุกชุมและการกระจายของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณแม่น้ำพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยองอลงกรณ์ พุดหอม
2559แพลงก์ตอนสัตว์เศรษฐกิจ: การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลบริเวณอ่าวไทยตอนใน ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554สมถวิล จริตควร; ถนอมศักดิ์ บุญภักดี; อลงกรณ์ พุดหอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์