การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อรุณี เทอดเทพพิทักษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การปรับปรุงคุณภาพทัวร์มาลีนด้วยวิธีการเผา และการพิสูจน์เอกลักษณ์ทัวร์มาลีนที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุลพิมพ์ทอง ทองนพคุณ; อรุณี เทอดเทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2557การปรับปรุงคุณภาพพาราอิบาทัวร์มาลีนจากแหล่งโมแซมบิคด้วยความร้อนพิมพ์ทอง ทองนพคุณ; อรุณี เทอดเทพพิทักษ์; เมธินี จามกระโทก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การผลิตเครื่องประดับโลหะหลากสีด้วยเทคนิคโมกุเม่กาเน่ปริญญา ชินดุษฎีกุล; พิมพ์ทอง ทองนพคุณ; ดาวรรณ หมัดลี; อรุณี เทอดเทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2552การพัฒนาเทคนิคแบบไม่ทำลายตัวอย่างสำหรับตรวจสอบและจำแนกไข่มุกและอัญมณีเลียนแบบไข่มุกโดยใช้แสงในช่วงอินฟราเรด วิสิเบิล และอัลตราไวโอเล็ตพิมพ์ทอง ทองนพคุณ; สนอง เอกสิทธิ์; อรุณี เทอดเทพพิทักษ์; ทวีศักดิ์ จันทร์ดวง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2551การพัฒนาเทคนิคแบบไม่ทำลายตัวอย่างสำหรับตรวจสอบและจำแนกไข่มุกและอัญมณีเลียนแบบไข่มุกโดยใช้แสงในช่วงอินฟราเรด วิสิเบิล และอัลตราไวโอเล็ตพิมพ์ทอง ทองนพคุณ; สนอง เอกสิทธิ์; อรุณี เทอดเทพพิทักษ์; ทวีศักดิ์ จันทร์ดวง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2548การวิเคราะห์ปริมาณไร โบฟลาวิน,ฟลาวิน อะดีนีน ไดนิวคลีโอไทด์,ฟลาวิน โมโนนิวคลีโอไทด์ เคลนบูเทอรอล และซาลบูทามอลด้วยเทคนิคแคปิลารีอิเลคโทรโฟรีซีสนวศิษฎ์ รักษ์บำรุง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมศักดิ์ ศิริไชย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรุณี เทอดเทพพิทักษ์, และอื่นๆ
2550การสร้างมาตรฐานสีของพลอยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณี : ชุดทับทิมอรุณี เทอดเทพพิทักษ์; ปริญญา ชินดุษฎีกุล; พิมพ์ทอง ทองนพคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2542การหาปริมาณและชนิดของสารปิโตรเลียมไฮโครคาร์บอนในดินตะกอน บริเวณเศรษฐกิจ ตามแนวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยอรุณี เทอดเทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549การเปลี่ยนแปลงสีพลอยทับทิมและแซปไฟร์โดยกรรมวิธีการใช้ความร้อน : กรณีที่มีเบอริลเลียมอรุณี เทอดเทพพิทักษ์; ปริญญา ชินดุษฎีกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี