การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุปรีณา ศรีใสคำ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากกากมันสำปะหลังเพื่อทดแทนสารประกอบโปรตีนในอาหารแพะเนื้อเอกรัฐ คำเจริญ; สุปรีณา ศรีใสคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2561การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในอาหารโคเนื้อต่อกระบวนการหมักในรูเมนและสมรรถนะการผลิตสุปรีณา ศรีใสคำ; พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562ผลของการให้ถั่วอัลฟาฟ่าต่อปริมาณ Phytoestrogen ในน้ำนมของโคนมสุปรีณา ศรีใสคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562ผลของการให้พืชวงศ์ถั่วต่อสมรรถนะการผลิตของแพะเนื้อสุปรีณา ศรีใสคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร