การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สันติ เล็กสุขุม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การทดลองออกแบบอาคารสาธารณะในพื้นที่มรดกโลก : นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สันติ เล็กสุขุม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมพล ดำรงเสถียร, และอื่นๆ
2560การออกแบบสื่อสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น : เจดีย์ของวัดราชบูรณะพระนครศรีอยุธยาภรดี พันธุภากร; สันติ เล็กสุขุม; เพียงพิศ ชะโกทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การออกแบบสื่อสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น : เจดีย์ของวัดราชบูรณะพระนครศรีอยุธยาภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สันติ เล็กสุขุม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เพียงพิศ ชะโกทอง, และอื่นๆ
2559พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย และปราสาทหินพิมาย : แนวทางใหม่ของการบริหารจัดการภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สันติ เล็กสุขุม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทนงศักดิ์ หาญวงษ์, และอื่นๆ
2560ฮวงจุ้ยกับหลักการออกแบบภรดี พันธุภากร; สันติ เล็กสุขุม; เอกพงศ์ อินเกื้อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ฮวงจุ้ยกับหลักการออกแบบภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สันติ เล็กสุขุม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เอกพงศ์ อินเกื้อ, และอื่นๆ