การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมภพ ใหญ่โสมานัง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กลวิธีการแปลคำขวัญโฆษณาอรอุษา พิมพ์สวัสดิ์; สมภพ ใหญ่โสมานัง; พร้อมพรรณ กลิ่นหอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563ความเข้าใจอิทธิพลเชิงโครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบทแปลภาษาไทยของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพาสมภพ ใหญ่โสมานัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560รูปแบบและกลวิธีการแปลคำประชดเสียดสี : กรณีศึกษา นวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินอุบล ธเนศชัยคุปต์; สมภพ ใหญ่โสมานัง; ณัฐณิชา ขามเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์