การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สกฤติ อิสริยานนท์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การถือครองที่ดินในพื้นที่อ่าวตราด จังหวัดตราด: ปัญหาความขัดแย้งและทางเลือกการแก้ไขปัญหาชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์; สกฤติ อิสริยานนท์
2560การทบทวนและการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนสกฤติ อิสริยานนท์; โอฬาร ถิ่นบางเตียว; รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข; เมทินา อิสริยานนท์; ชัยณรงค์ เครือนวน, และอื่นๆ
2564การประเมินผลนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีสกฤติ อิสริยานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2548การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาวัดบางพระวรวิหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีธีระพงษ์ ภูริปาณิก; สกฤติ อิสริยานนท์; อภิวัฒน์ ห่อเพชร; สุรีย์พร ปั้นเปล่ง; ศิริพร รูปเล็ก, และอื่นๆ
2556การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรีสกฤติ อิสริยานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐิติญา ดีพร้อม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง.
2560การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเกษตรกรในเขตพื้นที่ อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรีสกฤติ อิสริยานนท์; ชรินทร ประสมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560ความสนใจทางการเมืองของนักเรียนทหารในกองทัพเรือ กรณีศึกษาโรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีสกฤติ อิสริยานนท์; ศุภณัฐ ใจขำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2558นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคายสกฤติ อิสริยานนท์; ธีระ กุลสวัสดิ์; สริยา วิริโยสุทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์; Policy and strategy of cultural tourism industry development in Nong Khai province
2561พัฒนาการและการล่มสลายของเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาธุรกิจพลอยจันทบุรีสกฤติ อิสริยานนท์; พลวัต คงทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561พัฒนาการและการล่มสลายของเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาธุรกิจพลอยจันทบุรีสกฤติ อิสริยานนท์; พลวัต คงทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2551สถานการณ์ร่วมสมัยของชุมชนคาทอลิกจันทบุรีสกฤติ อิสริยานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2549เศรษฐศาสตร์การเมืองของการแลกเปลี่ยนชุมชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างชุมชนที่ดำเนินการโดยภาครัฐและภาคประชาชนปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สกฤติ อิสริยานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
2559เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเครือข่ายป่าชุมชนในเขตรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกสกฤติ อิสริยานนท์; สุจิตรา สามัคคีธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์