การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศรีวรรณ มีคุณ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การจัดการในครอบครัวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหญิงสุพนิดา ชัยวิทย์; ศรีวรรณ มีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การปฏิบัติงานของครูจ้างสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานศรีวรรณ มีคุณ; จันทร์ชลี มาพุทธ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; ราตรี กฤษวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ : กรณีศึกษาอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีศรีวรรณ มีคุณ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ: กรณีศึกษาอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีศรีวรรณ มีคุณ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ: กรณีศึกษาอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ มีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ มีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2536ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาศรีวรรณ มีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2548ปัญหาสังคมในกลุ่มวัยรุ่นและนิสิตนักศึกษาศรีวรรณ มีคุณ
2547ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนศรีวรรณ มีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2546ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารโครงงานเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนศรีวรรณ มีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549วิถีวัฒนธรรม การสืบทอดภูมิปัญญาและการดำรงอยู่ของหมอพื้นบ้านอีสาน : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีศรีวรรณ มีคุณ; ชฎิล สมรภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548สาระน่ารู้จากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546ศรีวรรณ มีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์