การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสัญญาณภาพดิจิตอลและชุดเครื่องมืออัจฉริยะสำหรับพิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย (ปีที่2)ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; ภักดี สุขพรสวรรค์; วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การระบุตัวตนและการเข้ารหัสข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับอุปกรณ์สวมใส่โดยใช้ไอซีเข้ารหัสวิรุฬห์ ศรีบริรักษ์; นิพนธ์ สมหมาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2549การศึกษาการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวภายใต้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การสร้างแบบจำลองอัจฉริยะในการวิเคราะห์พฤติกรรมการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุโดยใช้กระแสข้อมูลกิจกรรมในเวลาจริงจากอุปกรณ์สวมใส่ สำหรับพัฒนานวัตกรรมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอันตราย กับผู้ดูแลแบบทันทีทันใดอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; ชิดชนก เหลือสินทรัพย์; จักริน สุขสวัสดิ์ชน; วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ, และอื่นๆ
2562ประมวลสัญญาณภาพดิจิตอลในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทยภักดี สุขพรสวรรค์; สมชาติ โชคชัยธรรม; วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560ประมวลสัญญาณภาพดิจิตอลในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทยภักดี สุขพรสวรรค์; สมชาติ โชคชัยธรรม; วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2561พัฒนากล้องถ่ายภาพดิจิตอลในตรวจจับยาอัตโนมัติเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทยวิรุฬห์ ศรีบริรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560ระบบติดตามข้อมูลการเคลื่อนที่ของยานพาหนะสำหรับดูแลความปลอดภัยบนโครงข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยโดยใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัววิรุฬห์ ศรีบริรักษ์; วสันต์ วิยะรันดร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559ระบบป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยวิรุฬห์ ศรีบริรักษ์; ธีรวัตร บุญรอด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562เทคโนโลยีเภสัชสารสนเทศแสดงข้อมูลฉลากยาเอกสารกำกับยาแบบอัตโนมัติสำหรับบริหารจัดการคลังยาปฎิชีวนะเพื่อความปลอดภัยวิรุฬห์ ศรีบริรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550โครงการการพัฒนาระบบต้นแบบการควบคุมระบบสมองกลฝังตัวระยะไกลสำหรับเทคโนโลยีวิรุฬห์ ศรีบริรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์