การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วิรัตน์ สนธิ์จันทร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การพัฒนารูปแบบการทดสอบความเร็วสูงสุดแบบซ้ำเชิงแอนแอโรบิคสำหรับกีฬาฟุตซอลธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ปิติรัฐ คงทองคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การพัฒนาแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวบนพื้นทรายสำหรับนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดสมพร ส่งตระกูล; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ธนากาญจน์ เสถียรพูนสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2564การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงของผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สราลี สนธิ์จันทร์; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2563ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดกับบุคลิกภาพตราสินค้า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพาสราลี พุ่มกุมาร; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2560ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรยางค์ขา และการทรงตัวในผู้ที่มีกิจกรรมขี่ม้าธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; กวีญา สินธารา; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์; สิทธิพร พันธุ์พิริยะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2560ผลการฝึกพลัยโอเมตริกแบบวงจรด้วยยางรถที่มีต่อความเร็วและความคล่องแคล่วในนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนสมพร ส่งตระกูล; สุรีพร อนุศาสนนันท์; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์; ธนาคาร เสถียรพูนสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2564ผลของการฝึกตารางใยแมงมุมและตารางเก้าช่องที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความคล่องแคล่ว ว่องไว และความเร็ว ของนักกีฬาวอลเลย์บอลสมพร ส่งตระกูล; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์
2563ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกร่วมกับการฝึกวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดแบบแรงต้านที่มีต่อความเร็วและสมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิกเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมพร ส่งตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์, และอื่นๆ
2556ผลของการฝึกแบบอินเทอร์วาลในระดับความหนักและระยะเวลาต่างกันที่มีต่อความสามารถสูงสุดในการนำออกซิเจนไปใช้ ปริมาณฮีโมโกลบิน สมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิก และแอนแอโรบิกเทรชโฮลประทุม ม่วงมี; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา