การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วารี เนื่องจำนงค์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การเสริมฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ friedelin จากรักดำ (Diospyros curranii Merr.) ร่วมกับยาแอมพิซิลลินในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาสปณิดา ขัดสงคราม; วารี เนื่องจำนงค์; วิสาตรี คงเจริญสุนทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ประสิทธิภาพการเสริมฤทธิ์ของ 3-Acetyl aleuritolic acid จากต้นดีหมี (Cleidion spiciflorum (Burm. f.) Merr.) และยาปฎิชีวนะในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียฉวยโอกาสบางชนิดวารี เนื่องจำนงค์; วิสาตรี คงเจริญสุนทร; พรนภา ขาวประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ประสิทธิภาพของส่วนสกัดจากมะไฟจีนร่วมกับยาปฎิชีวนะต่อการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาสดื้อยาวารี เนื่องจำนงค์; วิสาตรี คงเจริญสุนทร; พัชนันท์ ทองศรีพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ฤทธิ์ของสารบริสุทธิ์จากรักดำ (Diospyros curranii Merr.) ร่วมกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาสวารี เนื่องจำนงค์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิสาตรี คงเจริญสุนทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปณิดา ขัดสงคราม, และอื่นๆ
2554ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งจากสารสกัดบริสุทธิ์ลำบิดดงและท้าวแสนปมจันทรวรรณ แสงแข; วารี เนื่องจำนงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ศักยภาพของราที่แยกได้จากนาเกลือต่อการยับยั้งราสาเหตุโรคแอนแทรกโนส และคุณสมบัติทางเทคโนโลยีชีวภาพบางประการอภิรดี ปิลันธนภาคย์; วารี เนื่องจำนงค์; สโรชา ประสงค์ผลชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553องค์ประกอบทางเคมีของลำบิดดงและท้าวแสนปมวารี เนื่องจำนงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านจุลลินทรีย์ของสารบริสุทธิ์จากไคร้วารี เนื่องจำนงค์; วิสาตรี คงสุนทรเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารบริสุทธิ์จากรักดำวารี เนื่องจำนงค์; วิสาตรี คงเจริญสุนทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์