การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พงศ์เดช ไชยคุตร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561นักษัตรและเบญจธาตุ : จินตนาการจากความลวงพงศ์เดช ไชยคุตร; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อภิชา มันทนวัทน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561นักษัตรและเบญจธาตุ : จินตนาการจากความลวงพงศ์เดช ไชยคุตร; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อภิชา มันทนวัทน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563ย้อนรอยเครื่องปั้นดินเผาในเส้นทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำจังหวัดพิษณุโลก : สู่การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาชุมชนพงศ์เดช ไชยคุตร; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; ฐิตาภรณ์ แหวนเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์