การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565กล่องข้าวควบคุมสัดส่วนอาหารช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ทนุอุดม มณีสิงห์; เพ็ชรงาม ไชยวานิช; สุดใจ ส่งสกุล; ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี; อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล, และอื่นๆ
2564ผลของการนอนหลับไม่เพียงพอและการควบคุมการหายใจต่อการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรชร บุญลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จารุวรรณ เวียร์ร่า, และอื่นๆ
2562ผลของการบริโภครำข้าวและจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อการควบคุมความดันโลหิต การทำงานของหัวใจ และความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2561ผลของการออกกำลังกายแบบมีช่วงพักและแบบต่อเนื่องต่อการควบคุมความดันโลหิตของประสาทอัตโนมัติและการทำงานของไตในคนไทยสูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี; อรชร บุญลา; จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี; เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์; กนกนุช นรวรธรรม