การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ปาจรีย์ สุขาภิรมย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การศึกษาศักยภาพตลาดเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี ใน "โครงการสืบสานงานศิลป์ ภูมิปัญญาคนของแผ่นดิน" เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุวิทย์ จิระมณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปาจรีย์ สุขาภิรมย์, และอื่นๆ
2559ชุมชนบางปลาสร้อย : การอนุรักษ์และพัฒนาภรดี พันธุภากร; มนัส แก้วบูชา; ปาจรีย์ สุขาภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564บทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นมอญในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีปาจรีย์ สุขาภิรมย์
2562โครงการแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : บ้านมาบหม้อ ตำบลบ้านปึก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีเกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; ธรรมศักดิ์ สงกา; มนัส แก้วบูชา; ศรัญญา ประสพชิงชนะ, และอื่นๆ