การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ปรีดี พิศภูมิวิถี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กระบวนการสร้างความหมายให้กับรูปเคารพขนาดใหญ่มหึมาทางศาสนาระหว่าง พ.ศ. 2534-2557บุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปรีดี พิศภูมิวิถี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นุสรา จิตตเกษม, และอื่นๆ
2553การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้คู่มือท่องเที่ยวภาษาฝรั่งเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรีปรีดี พิศภูมิวิถี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ไทยในนวนิยายฝรั่งเศส อิงประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง ฟอลคอนแห่งอยุธยา และตากสิน มหาราชชาตินักรบ ของแคลร์ คีฟ-ฟอกซ์ปรีดี พิศภูมิวิถี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559การศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมของขบวนการฮะเร คริชณะในเมืองพัทยาปรีดี พิศภูมิวิถี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Pongpt Tungtisong; พงษ์พัฒน์ ทุ่งไธสง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
2557คติความเชื่อเรื่องพระศิวะในกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2325-2556)จิรัสสา คชาชีวะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีดี พิศภูมิวิถี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ, และอื่นๆ
2558ความต้องการการใช้ภาษาฝรั่งเศสในธุรกิจการโรงแรม: กรณีศึกษากลุ่มโรงแรมในเขตเมืองพัทยาปรีดี พิศภูมิวิถี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559ตัวตนและพื้นที่ทางสังคมของ "ภรรยาฝรั่ง" ในบริบทวิถีครอบครัวต่างวัฒนธรรมปรีดี พิศภูมิวิถี; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ศรีหทัย เวลล์ส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552บทบาทของภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2205 ถึง พ.ศ. 2520ปรีดี พิศภูมิวิถี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561วาทกรรมนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไทยที่มีต่อชาวมลายูมุสลิมในมณฑลปัตตานี พ.ศ. 2435-พ.ศ. 2510ปรีดี พิศภูมิวิถี; อลงกรณ์ หมวดยอด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558สังคมการเมืองไทยกับกระบวนการสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนังสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2394)ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีดี พิศภูมิวิถี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วราภรณ์ วิชญรัฐ, และอื่นๆ
2556สังคมอยุธยาในเอกสารฝรั่งเศสในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙ - พ.ศ. ๒๒๓๑)ปรีดี พิศภูมิวิถี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557สังฆกรรมวิธีรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในจิตรกรรมฝาผนังวัดปทุมวนารามราชวรวิหารปรีดี พิศภูมิวิถี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นฤมล สารากรบริรักษ์, และอื่นๆ