การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563Cross-case analysis of managing school performance in private schools in Pattaya City through training practices: A multiple case studies approachParatchanun Charoenarpornwattana; ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2022การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเขมญา คินิมาน; ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา; วทัญญู สุวรรณเศรษฐ
2564ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอาท์ซอร์ซแห่งหนึ่งในเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา; ระพิน ชูชื่น; ปุณยนุช อำนวยผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ปัญหาและความจำเป็นด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตเมืองพัทยาปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา; ระพิน ชูชื่น; ชัญญนิษฐ์ อินทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงแรม 4 ดาวที่เป็นเลิศแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา : ภาพสะท้อนจากมุมมองผู้ปฏิบัติงานปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ไพรทูล บุญศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์