การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ประทุม ม่วงมี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การติดตามคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2544ฉันทนา จันทวงศ์; ประทุม ม่วงมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561การทำนายความสามารถของร่างกายในการใช้ออกซิเจนได้สูงสุดโดยประเมินจากการฟื้นตัวของอัตราการเต้นของหัวใจในนักกีฬาทีมชาติไทยสมศักดิ์ ลิลา; ประทุม ม่วงมี; มาโนช บุตรเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2549การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์กีฬาตำบลของการกีฬาแห่งประเทศไทยประทุม ม่วงมี; กาหลง เย็นจิตต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2549ปริมาณน้ำ อะไมเลส ค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำลาย และกรดแลคติกในเลือด ขณะออกกำลังกายที่ความหนัก 70% อัตราเต้นสูงสุดของหัวใจปราณี อยู่ศิริ; ประทุม ม่วงมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2540ปริมาณเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายเด็กที่ศึกษา ในโรงเรียนอนุบาล จังหวัดของภาคตะวันออกประทุม ม่วงมี; สุจินดา ม่วงมี; นฤนาท สกนธ์รวีนาถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2556ผลการฝึกระดับเบาร่วมกับการเสริมแอล-คาร์นิทีนที่มีต่อการเผาผลาญแหล่งพลังงาน มวลไขมัน และปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุดประทุม ม่วงมี; อภิญญา อิงอาจ; มนต์ชัย อินทเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกแนวพื้นลาดเอียง แนวพื้นราบ และแบบผสมผสานที่มีต่อตัวแปรเชิงแอนแอโรบิก การเร่งความเร็ว และความสามารถในการกระโดดเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ประทุม ม่วงมี; วรเชษฐ์ จันติยะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2560ผลของการฝึกอินเทอร์วาลแบบแอนแอโรบิก แบบแอโรบิก และแบบผสมผสานที่มีต่อตัวแปรเชิงแอนแอโรบิก แอโรบิก และความสามารถในการวิ่งระยะทาง 400 เมตรเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ประทุม ม่วงมี; อภิรมย์ จามพฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2556ผลของการฝึกแบบอินเทอร์วาลในระดับความหนักและระยะเวลาต่างกันที่มีต่อความสามารถสูงสุดในการนำออกซิเจนไปใช้ ปริมาณฮีโมโกลบิน สมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิก และแอนแอโรบิกเทรชโฮลประทุม ม่วงมี; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา