การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ประทุม ม่วงมี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 25  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การติดตามคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2544ฉันทนา จันทวงศ์; ประทุม ม่วงมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561การทำนายความสามารถของร่างกายในการใช้ออกซิเจนได้สูงสุดโดยประเมินจากการฟื้นตัวของอัตราการเต้นของหัวใจในนักกีฬาทีมชาติไทยสมศักดิ์ ลิลา; ประทุม ม่วงมี; มาโนช บุตรเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2548การพัฒนารูปแบบการดำเนินการศูนย์กีฬาตำบลของการกีฬาแห่งประเทศไทยประทุม ม่วงมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กาหลง เย็นจิตต์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา.
2549การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์กีฬาตำบลของการกีฬาแห่งประเทศไทยประทุม ม่วงมี; กาหลง เย็นจิตต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2553การพัฒนาหนังสือคู่มือกีฬาบาสเกตบอลไทยสำหรับสื่อมวลชนประทุม ม่วงมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัชชริน ผดุงรัชดากิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา.
2549การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบันทึกและประมวลผลสถิติการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล สำหรับผู้ฝึกสอนและสื่อมวลชนประทุม ม่วงมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัชชริน ผดุงรัชดากิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา.
2549ปริมาณน้ำ อะไมเลส ค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำลาย และกรดแลคติกในเลือด ขณะออกกำลังกายที่ความหนัก 70% อัตราเต้นสูงสุดของหัวใจปราณี อยู่ศิริ; ประทุม ม่วงมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2559ปริมาณเทสทอสเตอโรน สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและปริมาณไขมันในเลือดของผู้ชายวัยทองที่ออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายประทุม ม่วงมี; สมศักดิ์ ลิลา; ศิริพร ชอบสะอาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2540ปริมาณเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายเด็กที่ศึกษา ในโรงเรียนอนุบาล จังหวัดของภาคตะวันออกประทุม ม่วงมี; สุจินดา ม่วงมี; นฤนาท สกนธ์รวีนาถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2554ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอย่างกะทันหันจากภาวะความผิดปกติของหัวใจในนักกีฬาวัยผู้ใหญ่ตอนต้นของจังหวัดชลบุรีประทุม ม่วงมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนัตถา เตชะทรงชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
2557ผลการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วยวิธีต่างกันที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวความเร็วหัวไม้และระยะในการตีกอล์ฟจุฑาพร เนียมวงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประทุม ม่วงมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัชพงศ์ รัตนวีระประดิษฐ์, และอื่นๆ
2555ผลการฝึกซ้อมบนที่สูงที่มีต่อสมรรถนะเชิงแอโรบิก แอนแอโรบิกและความสามารถของนักกีฬาเรือพายที่ระดับความสูง 300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางประทุม ม่วงมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมชาย กุลโสภิต,2499; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา.
2556ผลการฝึกระดับเบาร่วมกับการเสริมแอล-คาร์นิทีนที่มีต่อการเผาผลาญแหล่งพลังงาน มวลไขมัน และปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุดประทุม ม่วงมี; อภิญญา อิงอาจ; มนต์ชัย อินทเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2546ผลของการฝึกน้ำหนักที่มีต่อความสามารถในการยิงประตูบาสเกตบอลแบบกระโดคยิงระยะ 3 คะแนนประทุม ม่วงมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิทัศน์ ศิลปกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
2561ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกแนวพื้นลาดเอียง แนวพื้นราบ และแบบผสมผสานที่มีต่อตัวแปรเชิงแอนแอโรบิก การเร่งความเร็ว และความสามารถในการกระโดดเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ประทุม ม่วงมี; วรเชษฐ์ จันติยะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2560ผลของการฝึกอินเทอร์วาลแบบแอนแอโรบิก แบบแอโรบิก และแบบผสมผสานที่มีต่อตัวแปรเชิงแอนแอโรบิก แอโรบิก และความสามารถในการวิ่งระยะทาง 400 เมตรเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ประทุม ม่วงมี; อภิรมย์ จามพฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2555ผลของการฝึกแบบอินเทอร์วาลในระดับความหนักและระยะเวลาต่างกัน ที่มีต่อความสามารถสูงสุดในการนำออกซิเจนไปใช้ ปริมาณฮีโมโกลบิน สมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิกและแอนแอโรบิกเทรชโฮลประทุม ม่วงมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา.
2556ผลของการฝึกแบบอินเทอร์วาลในระดับความหนักและระยะเวลาต่างกันที่มีต่อความสามารถสูงสุดในการนำออกซิเจนไปใช้ ปริมาณฮีโมโกลบิน สมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิก และแอนแอโรบิกเทรชโฮลประทุม ม่วงมี; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2555ผลของการฝึกในช่วงสิ้นสุดฤดูการแข่งขัน ด้วยความเข้มข้น ระยะเวลาและความบ่อยที่แตกต่างกันที่มีต่อการคงสมรรถภาพเชิงแอโรบิกและแอนแอโรบิกของนักกีฬาฟุตบอลวรรณ์ทนา พรมสวย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประทุม ม่วงมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภราดร มีรักษ์, และอื่นๆ
2554ผลของการอดนอนระดับปานกลางและการฝึกมากเกินระยะสั้นที่มีต่อเวลาปฎิกิริยาสมรรถภาพของกล้ามเนื้อและสมรรถภาพของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจในนักกีฬาที่มีลักษณะการแข่งขันแบบไม่ต่อเนื่องประทุม ม่วงมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรพล พิมพาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา.