การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธนัสถา รัตนะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การปรับปรุงผิวพลาสติกโดยเทคนิคลำพลาสมาที่ความดันบรรยากาศสำหรับประยุกต์เป็นวัสดุตกแต่งธนัสถา รัตนะ; อรรถพล เชยศุภเกตุ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การวัดค่าความตึงผิวด้วยวิธีการหยดของเหลวจากปลายเข็มฉีดยาตามกฎของเทตธนัสถา รัตนะ; พิชญภัค สมปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน : กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวในจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีอรรถพล เชยศุภเกตุ; ธนัสถา รัตนะ; โอภาส วงศ์ทางประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การสร้างและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์บนนิกเกิลออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีโซล-เจลธนัสถา รัตนะ; อรรถพล เชยศุภเกตุ; กุมาริกา วานิชชัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การออกแบบและสร้างชุดทดลองการแทรกสอดของเสียงโดยใช้แหล่งกำเนิดเสียงจากแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนธนัสถา รัตนะ; อรณัฏฐ์ สุริยะพิชิตกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การเคลือบและปรับปรุงผิวฟิล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมอัลลอยด์ด้วยวิธีสปัตเตอริงสำหรับงานป้องกันการกัดกร่อนอรรถพล เชยศุภเกตุ; ธนัสถา รัตนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมคาร์ไบด์ด้วยวิธี ดีซี แมกนีตรอน โคสปัตเตอริง สำหรับงานด้านเคลือบเพื่อความสวยงามอรรถพล เชยศุภเกตุ; ธนัสถา รัตนะ; สุรสิงห์ ไชยคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ผลการอบชุบทางความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยเทคนิครีแอกทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงธนัสถา รัตนะ; อรรถพล เชยศุภเกตุ; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; สุรสิงห์ ไชยคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไททาเทียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยเทคนิคโซลเจลนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนัสถา รัตนะ; อาจารย์ที่ปรึกษา; เพ็ญผกา พึ่งพา, และอื่นๆ