การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชุติมา ถนอมสิทธิ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมาของปลากะรังจุดฟ้า(Plectropomus maculatus)สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; พอจิต นันทนาวัฒน์; ชุติมา ถนอมสิทธิ์; เรณู ยาชิโร, และอื่นๆ
2550การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมาของปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus maculatus)-; ชุติมา ถนอมสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2011การพัฒนาการผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อ Cadmium-Binding Protein จากปลากะพงขาว (Lates calcarifer, Bloch) และการนำไปประยุกต์ใช้ปภาศิริ บาร์เนท; แววตา ทองระอา; สุกานดา ทับเมฆา; ชุติมา ถนอมสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2564ผลกระทบของแคดเมียมคลอไรด์ (CdCl2) ที่มีต่อการเพาะฟักของไข่หอยเชอรี่และการประยุกต์ใช้อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสเป็นตัวชี้วัดการได้รับสัมผัสในหอยเชอรี่น้ำทิพย์ จันถาวร; ไชยวัตน์ นวลขาว; ปราง กาญจนสาร; ปวีณา สาลีทอง; จันทร์พิมพ์ กังพานิช, และอื่นๆ