การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชาญวิทย์ ศุภปัญญาพงศ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2536การเพาะฟักและอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus) ในบ่อดินวรเทพ มุธุวรรณ; ปรารถนา ควรดี; ชาญวิทย์ ศุภปัญญาพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2539ผลของปุ๋ยเคมี (16-20-0) ที่ความเข้มข้นและอัตรส่วนไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัส ในระดับต่างกันต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเซลล์เดียว (Tetraselmis sp.)วรเทพ มุธุวรรณ; ชาญวิทย์ ศุภปัญญาพงศ์; ปรารถนา ควรดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2539ฤดูกาลวางไข่ ขนาดสมบูรณ์เพศเฉลี่ยและความแตกต่างเพศทางกายภาพของปลาผีเสื้อปากยาวสุรพล ปุ้ยเจริญ; ประหยัด มะหมัด; ชาญวิทย์ ศุภปัญญาพงศ์; สุขใจ รัตนยุวกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล