การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชาญยุทธ กาฬกาญจน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การปรับปรุงคุณสมบัติดินเหนียวในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำทะเล กรณีศึกษาพื้นที่หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูลสยาม ยิ้มศิริ; ชาญยุทธ กาฬกาญจน์; ปฏิพล วงษ์พระจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550การพยากรณ์น้ำท่าเข้าอ่างเก็บน้ำที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง โดยประยุกต์ใช้เทคนิคโครงข่ายใยประสาทเทียมในช่วงฤดูฝนชาญยุทธ กาฬกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การพัฒนาระบบวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติเพชรรัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์; จันทนา ปัญญาวราภรณ์; ชาญยุทธ กาฬกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การศึกษาค่าใช้จ่ายของการใช้น้ำประปากรณีศึกษาพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการชาญยุทธ กาฬกาญจน์; สุวิทย์ ปะสาวะเท; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาการบริหารกิจการประปาของเทศบาลตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองชาญยุทธ กาฬกาญจน์; อำนาจ แก้วฉอ้อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การศึกษาเพื่อป้องกันการรุกล้ำของน้ำทะเล และน้ำท่วมชายฝั่งบริเวณพื้นที่ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูลชาญยุทธ กาฬกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การออกแบบคันดินเพื่อป้องกันการรุกล้ำของน้ำทะเล และน้ำท่วมชายฝั่งบริเวณพื้นที่ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูลชาญยุทธ กาฬกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์