การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การออกแบบ Art toy ที่ผสมผสานอารมณ์ความรู้สึกของวัยเด็กเข้ากับการออกแบบเชิงปฎิสัมพันธ์ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; แฟน, จิ เซียง; Fn, Ji Xing; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การออกแบบของที่ระลึกจากวัฒนธรรมตงปา ชนเผ่าน่าซี เมืองลี่เจียงชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; หยาง,ซูแฮน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Yang, Shuhan
2561การออกแบบของที่ระลึกจากวัฒนธรรมตงปา ชนเผ่าน่าซี เมืองลี่เจียงYang, Shuhan; ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; หยาง,ซูแฮน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากภูมิปัญญาทอผ้าฝ้ายร่วมกับเส้นใยก้านโหม่งต้นจาก ชุมชนอ่างเตย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทราจุฬาวรรณ ดีเลิศ; ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
2564การออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้และของประดับตกแต่งจากภูมิปัญญาถักทอผสมเส้นใยก้านโหม่งต้น จากชุมชนอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; จุฬาวรรณ ดีเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การออกแบบเครื่องประดับเชิงประยุกต์เพื่อเสริมธาตุทั้ง 5 ตามคัมภีร์อี้จิงฉบับโจวอื้ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; จาง, ยัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Zhang, Yan
2561การออกแบบเครื่องประดับเชิงประยุกต์เพื่อเสริมธาตุทั้ง 5 ตามคัมภีร์อี้จิงฉบับโจวอื้Zhang, Yan; ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; จาง, ยัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560นวัตกรรม แนวความคิด และวิธีการ การจำลองภาพเสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ ของจิตรกรรม ฝาผนังในอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรีชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2546สถาปัตยกรรมรัชกาลที่ 5 ในมณฑลการปกครองของภาคตะวันออกสุชาติ เถาทอง; ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; นพดล ใจเจริญ; อรอนงค์ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์