การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จิรายุทธ์ สีม่วง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การทบทวนและการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนสกฤติ อิสริยานนท์; โอฬาร ถิ่นบางเตียว; รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข; เมทินา อิสริยานนท์; ชัยณรงค์ เครือนวน, และอื่นๆ
2559ทางเลือกการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในมุมมองของรัฐ เอกชนและภาคประชาชนชัยณรงค์ เครือนวน; จิรายุทธ์ สีม่วง; กัมปนาท เบ็ญจนารี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2565สภาวะอาณานิคมภายในของเวียดนามสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสปี ค.ศ.1885 -1939: บทวิเคราะห์จากทฤษฎีพึ่งพิงพึ่งพาของอังเดร กุนเดอร์ แฟรงค์จิรายุทธ์ สีม่วง; ภัสสรา บุญญฤทธิ์