การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัฌชา กบัวเกษร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บรรพต วิรุณราช, และอื่นๆ
2556การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต: มิติความสุขบุญสม หรรษาศิริพจน์; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; ขัตติยา กรรณสูต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2555การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตในมิติความสุขจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขัตติยา กรรณสูต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิชัย รูปขำดี, และอื่นๆ
2561การวิเคราะห์องค์ประกอบการเป็นองค์การสมรรถนะสูง : กรณีศึกษาศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2อรรณพ โพธิสุข; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; เสน่ห์ จุ้ยโต; พรนิภา ธนาธรรมนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การวิเคราะห์องค์ประกอบการเป็นองค์การสมรรถนะสูง : กรณีศึกษาศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2อรรณพ โพธิสุข; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; เสน่ห์ จุ้ยโต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรนิภา ธนาธรรมนันท์, และอื่นๆ
2558การศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติในจังหวัดสุรินทร์จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; ธัญวรัตน์ แจ่มใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2556ความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เฉลิม เกิดโมลี, และอื่นๆ
2556นโยบายการพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยาง : กรณีศึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยาง จังหวัดภาคตะวันออก ระยอง จันทบุรี และตราดจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิชัย สราญรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิชัย รูปขำดี, และอื่นๆ
2563พัทยา 4.0: การค้นหานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารการพัฒนา เพื่อผลักดันให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; วิภาวี พิจิตบันดาล; เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; สุภรัติ สุขวิสุทธิ์; อิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว, และอื่นๆ
2559รูปแบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; สุวิทย์ แสวงมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560วิกฤติการบินพลเรือนของไทยและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสุปราณี ธรรมพิทักษ์; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; ปรีชา ประดับมุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ