การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จริยาวดี สุริยพันธุ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การสะสมของคาร์บอนอินทรีย์ในหญ้าทะเลและดินตะกอน เกาะกูด จังหวัดตราดจริยาวดี สุริยพันธุ์; สุธาวี แท่นนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562ชีวมวลของแพลงก์ตอนพืชขนาดต่าง ๆ และการวิเคราะห์รงควัตถุที่รวบรวมจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)จริยาวดี สุริยพันธุ์; วิชญา กันบัว; ชนัดดา เกตุมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ทัศนคติและความเเข้าใจในเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษของชุมชนริมชายฝั่งทะเลและนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีจริยาวดี สุริยพันธุ์; สมถวิล จริตควร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557บทบาทของธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนาจริยาวดี สุริยพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ประสิทธิภาพของซีโอไลต์และผงถ่านกัมมันต์ร่วมกับไฮโดรเจลคอมโพสิต ของอัลจิเนตเพื่อการกำจัดไนโตรเจนในน้ำในการขนส่งปลาสวยงามปิยะพร ณ หนองคาย; จริยาวดี สุริยพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ปัจจัยของธาตุอาหารต่อมวลชีวภาพและประชาคมของอิพิไฟต์ในแนวหญ้าทะเล อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรีจริยาวดี สุริยพันธุ์; จิตรา ตีระเมธี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562ปัจจัยของธาตุอาหารและซัลไฟด์ต่อมวลชีวภาพและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลตามแนวชายฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีจริยาวดี สุริยพันธุ์; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; วิชญา กันบัว; โสภาวดี เมืองฮาม; ปราณี นนท์ชนะ, และอื่นๆ
2562โครงการห้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โรงเรียนวัดพลา จังหวัดระยอง (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; จริยาวดี สุริยพันธุ์; วิชญา กันบัว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ไฮโดรเจลคอมโพสิตของอัลจิเนตและผงถ่านกัมมันต์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกำจัดแอมโมเนียในการขนส่งปลาสวยงามปิยะพร ณ หนองคาย; จริยาวดี สุริยพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์