การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง คเชนทร เฉลิมวัฒน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2008Assessment of three techniques for measuring the biodiversity of molluscs on rocky intertidal shorelines in eastern Thailandคเชนทร เฉลิมวัฒน์; กิติธร สรรพานิช; สุเมตต์ ปุจฉาการ; เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์; นพดล ค้าขาย, และอื่นๆ
2554การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยนางรมรมควัน: กระบวนการผลิตหอยนางรมรมควันที่เหมาะสมDevelopment of smoked oyster: suitable processสวามินี ธีระวุฒ; อรสา สุริยาพันธ์; คเชนทร เฉลิมวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การยืดอายุการเก็บรักษาหอยนางรมสดแกะเปลือกโดยการดัดแปรสภาวะการเก็บรักษา (ปีที่ 1: การแช่ในสารละลายผสม)สวามินี ธีระวุฒิ; ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน; คเชนทร เฉลิมวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การระบาดของหนอนตัวแบนปรสิตในหอยแมลงภู่จากแปลงเลี้ยงในจังหวัดชลบุรีและการกำจัดหนอนจากลูกหอยแบบพวงที่ขายเชิงพาณิชย์ปภาศิริ บาร์เนท; คเชนทร เฉลิมวัฒน์; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; อาดูลย์ มีพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การระบาดของหนอนตัวแบนปรสิตในหอยแมลงภู่จากแปลงเลี้ยงในจังหวัดชลบุรีและการกำจัดหนอนจากลูกหอยแบบพวงที่ขายเชิงพาณิชย์. (ปีที่ 1 ของโครงการต่อเนื่อง 2 ปี)ปภาศิริ บาร์เนท; คเชนทร เฉลิมวัฒน์; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; อาดูลย์ มีพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2540การศึกษาวงจรสืบพันธุ์ของหอยสองฝาบางชนิดที่พบมากบริเวณชายหาดบางแสนและอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีคเชนทร เฉลิมวัฒน์; วรรณภา กสิฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2548การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศหาดทราย ชายฝั่งทะเลบางแสน จังหวัดชลบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สุวรรณา ภาณุตระกูล; เผชิญโชค จินตเศรณี; วิภูษิต มัณฑะจิตร; นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี; สมถวิล จริตควร, และอื่นๆ
2551การเจริญเติบโต วงศ์สืบพันธุ์ และการพัฒนาเซลล์เพศของหอยสังข์กระโดด (Strombus canarium) บริเวณป่าหญ้าทะเล ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยองคเชนทร เฉลิมวัฒน์; อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2542การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของประชากรหอยแมลงภู่ (Perna viridis) บริเวณแหล่งเลี้ยง ตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีวิชญา กันบัว; คเชนทร เฉลิมวัฒน์; บัลลังก์ เนื่องแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2547การแพร่กระจายของแบคทีเรียที่ใช้เป็นดัชนีคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองศิริโฉม ทุ่งเก้า; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; คเชนทร เฉลิมวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา, และอื่นๆ