การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กุลวรา พูลผล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การดื้อยาของ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio vulnificus ที่แยกได้จากน้ำทะเลบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีกุลวรา พูลผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2556การตรวจการปนเปื้อนของเชื้อ Staphylococcus aureus และ Listeria monocytogrnes ด้วยเทคนิค multiplex PCR ในอาหารพร้อมรับประทานกุลวรา พูลผล; อุไรวรรณ อินทมาโส; กนกพร ศรีสุจริตพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2564คุณภาพทางกายภาพและจุลชีววิทยาของขนมไทยในตลาดหนองมนจังหวัดชลบุรีมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร; อภิญญา บุญเขียน; กุลวรา พูลผล; ภิษณี วิจันทึก
2559บทบาทของ Shiga Toxin กับกลไกการเกิด Hemolytic Uremic Syndromeกุลวรา พูลผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและสารต้านอนุมูลอิสระวรานุรินทร์ ยิสารคุณ; กุลวรา พูลผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์