การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กานดา ใจดี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547การปนเปื้อนของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; กานดา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2547การแพร่กระจายของแบคทีเรียบ่งบอกคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กานดา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.
2548สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนดินตะกอนบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงถึงศรีราชาปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; กานดา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; กานดา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล