การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กาญจนา มณีแสง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2543การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพากาญจนา มณีแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2533การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา.กาญจนา มณีแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2535การศึกษาสภาพชุมชนในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อหาแนวทางในการจัดรูปแบบ ทางการศึกษานอกโรงเรียนกชกร สังขชาติ; สุจินดา ม่วงมี; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; กาญจนา มณีแสง; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, และอื่นๆ
2545การสร้างชุดการสอนรายวิชา เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยกาญจนา มณีแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2542คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากาญจนา มณีแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์