การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กฤษฎา นันทเพชร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยากิจฐเชต ไกรวาส; กฤษฎา นันทเพชร; จุฬาลักษณ์ พันธัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยากิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กฤษฎา นันทเพชร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ พันธัง, และอื่นๆ
2561ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีกฤษฎา นันทเพชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สราวุธ วรกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์.
2563แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่บางพระกฤษฎา นันทเพชร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิราวัลย์ ศรีทอง, และอื่นๆ