การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กนกพร ศรีสุจริตพานิช

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การตรวจการปนเปื้อนของเชื้อ Staphylococcus aureus และ Listeria monocytogrnes ด้วยเทคนิค multiplex PCR ในอาหารพร้อมรับประทานกุลวรา พูลผล; อุไรวรรณ อินทมาโส; กนกพร ศรีสุจริตพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563การประเมินความปลอดภัยของโปรตีน Vip3Aaกนกพร ศรีสุจริตพานิช; ปนัดดา บุญเสริม; บุญเฮียง พรมดอนกอย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล, และอื่นๆ
2562การศึกษาบทบาทของกรดอะมิโนชนิดอะโรมาติกต่อการออกฤทธิ์ของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงชนิดไบนารี่จากแบคทีเรีย Lysinibacillus sphaericusชลธิดา ตั้งทรงเจริญ; กนกพร ศรีสุจริตพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2560การสร้างดีเอนเอวัคซีนต่อไวรัสตับอักเสบชนิดซีที่แพร่ระบาดในปัจจุบันอุไรวรรณ อินทมาโส; ศิรินทิพย์ รัฐกิจ; เอกชัย คงคาเดือด; วิทยา ภูมิภักดิ์; กนกพร ศรีสุจริตพานิช, และอื่นๆ
2560การเปลี่ยนแปลงโคดอนเพื่อเพิ่มการแสดงออกของดีเอนเอวัคซีนต่อไวรัสตับอักเสบชนิดซีในเซลล์ที่มีต้นกำเนิดมาจากคนอุไรวรรณ อินทมาโส; พลาธิป ชูท้วม; กนกพร ศรีสุจริตพานิช; วิทยา ภูมิภักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์