การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อารีรัตน์ ขำอยู่

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 25 จากทั้งหมด 25 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออกวรรณี เดียวอิศเรศ; อารีรัตน์ ขำอยู่; นราตรี อภิชัยเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554องค์ประกอบของพลังที่จะทำงานในพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; รุ่งรัตน์ ชวนชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560องค์ประกอบสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลโรคผิวหนังตามมุมมองของบุคลากรในสถาบันโรคผิวหนังอารีรัตน์ ขำอยู่; วรรณี เดียวอิศเรศ; ฑรงฆพร ลีรัตนเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพงานผู้ป่วยนอกอารีรัตน์ ขำอยู่; จุฬาลักษณ์ บารมี; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; กนกวรรณ มงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550เจตคติต่อบรรยากาศการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านความคลาดเคลื่อนทางยาของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชสุภาภรณ์ ด้วงแพง; อารีรัตน์ ขำอยู่; จุฬาลักษณ์ บารมี; สารนิติ บุญประสพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์