การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นลิน มงคลศรี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2541การรับรู้ การตัดสินใจ และพฤติกรรมการปรับตัวของหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอดส์เวธกา กลิ่นวิชิต; นลิน มงคลศรี; จินดาภรณ์ สุรเนตร; สรร กลิ่นวิชิต; อังคณา สัตยวณิช, และอื่นๆ
2547การเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ของผู้ป่วยเบาหวานระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่มารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีเวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; วัลลดา เล้ากอบกุล; นลิน มงคลศรี; วัลลภา พ่วงขำ, และอื่นๆ
2548คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการงาน ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพานลิน มงคลศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2546คุณภาพบริการตามความคาดหวังและคุณภาพบริการตามการรับรู้ ของผู้รับบริการงานผู้ป่วยนอก ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพานลิน มงคลศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์