การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชัยศักดิ์ อิสโร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การสร้างเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจนด้วยการกระจายตัวของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟีนชัยศักดิ์ อิสโร; เสาวลักษณ์ อินแพง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การเตรียมตัวตรวจวัดแก๊ส NO2 โดยใช้ท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นเจือด้วยโบรอนและไนไตรเจนเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา; ชัยศักดิ์ อิสโร; อางค์สุภา เนียมแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การเติมท่อนาโนคาร์บอนด้วยโบรอนและไนโตรเจนสำหรับประยุกต์เป็นตัวตรวจจับแก๊สและบำบัดน้ำชัยศักดิ์ อิสโร; เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การเติมท่อนาโนคาร์บอนด้วยโบรอนและไนโตรเจนสำหรับประยุกต์เป็นตัวตรวจจับแก๊สและบำบัดน้ำชัยศักดิ์ อิสโร; เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552ท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นชนิดปรับปรุงผสมกับวัสดุไอโอโนเมอร์เพื่อประโยชน์ในการตรวจวัดแก๊สชัยศักดิ์ อิสโร; พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553ท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นชนิดปรับปรุงผสมกับวัสดุไอโอโนเมอร์เพื่อประโยชน์ในการตรวจวัดแก๊สชัยศักดิ์ อิสโร; พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561วัสดุไฮบริดของซิงค์ออกไซด์กับโครงสร้างระดับนาโนคาร์บอนสําหรับ การตรวจวัด NO2 และ CO ที่อุณหภูมิห้องชัยศักดิ์ อิสโร; ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์; เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560วัสดุไฮบริดของซิงค์ออกไซด์กับโครงสร้างระดับนาโนคาร์บอนสําหรับ การตรวจวัด NO2 และ CO ที่อุณหภูมิห้องชัยศักดิ์ อิสโร; ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์; เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2543ศึกษาโครงสร้างและสมบัติแม่เหล็กของ Sm-Co-Cr โดยการเติม Nd ภายใต้การเผาในไนโตรเจนชัยศักดิ์ อิสโร; ภูวดล วรรธนะชัยแสง; ยุพา วานิชชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555สมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นโดยการเติมไนโตรเจนชัยศักดิ์ อิสโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556สมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นโดยการเติมไนโตรเจนชัยศักดิ์ อิสโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560สมบัติทางไฟฟ้าและการปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามของท่อนาโนคาร์บอนที่เจือด้วยไนโตรเจนที่มีการเรียงตัวในแนวตั้งชัยศักดิ์ อิสโร; มติ ห่อประทุม; สราวุฒิ บุตรวัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552แม่เหล็กระดับนาโนและการประยุกต์ใช้เป็นตัวบันทึกชนิดแม่เหล็กชัยศักดิ์ อิสโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์