การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การจัดการหาแหล่งปลูกปาล์มน้ำมันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และข้อมูลระยะไกลของจังหวัดสระแก้วสิรินารี เงินเจริญ; ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ; บุญชู มั่งคั่ง; เสรี ชิโนดม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559การพัฒนาเครื่องเก็บข้อมูลระยะไกลเพื่อเฝ้าระวังการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สิรินารี เงินเจริญ; ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรรถพล เชยศุภเกตุ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, และอื่นๆ