การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 31 จากทั้งหมด 31 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546ผลกระทบจากการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในความคิดเห็นของประชาชนเมืองพัทยาชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, และอื่นๆ
2556พลวัตของเครือข่ายอำนาจท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี ในยุคของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนณัฏฐ์ ศรีโอษฐ์, และอื่นๆ
2556พัฒนาการทุนทางสังคมของคาทอลิกในสังคมไทยปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เมทินา อิสริยานนท์, และอื่นๆ
2556พัฒนาการเครือข่ายอำนาจท้องถิ่นหลังการเปลี่ยนแปลง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516: กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรีชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุชาติ ศรียารัณย, และอื่นๆ
2556พัฒนาการเครือข่ายอำนาจท้องถิ่นหลังการเปลี่ยนแปลง 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรีชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; ศิวัช บุญเกิด; ปรีชา เปี่ยมพงษ์สานต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552พัฒนาการและการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนวัดโรมันคาทอลิก จังหวัดจันทบุรีชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เมทินา อุทารส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
2557พัทยา : จากวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกาาร่วม; สุจิรา กาลจักร, และอื่นๆ
2553วัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนในภาคตะวันออก : กรณีศึกษาเฉพาะชุมชน ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยองชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จิตรา สมบัติรัตนานันท์, และอื่นๆ
2553วัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนในภาคตะวันออก: กรณีศึกษาเฉพาะชุมชน ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยองชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; ภารดี มหาขันธ์; จิตรา สมบัติรัตนานันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2549อัตลักษณ์ชองในภาคตะวันออก : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชองที่ตำบลคลองพลู กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วันวิสา อุ่นขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
2550เศรษฐศาสตร์การเมืองของการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัยณรงค์ เครือนวน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ